sobota 21. listopadu 2009

Ještě jednou brslen

Euonymus myrianthus
Když jsem v září psal o dvou druzích brslenu, netušil jsem, že ještě letos budu stát před dalším druhem - keřem brslenu Euonymus myrianthus. Nápadný keř s typickými plody, podle kterých jsem hned věděl, že jde právě o brslen, ač listy má dosti kožovité, roste v pařížské botanické zahradě ("Jardin des plantes"), zevnitř plotu, vymezujícího "alpinárium". Tabulka také hlásá, že původní vlastí druhu je Čína.


Euonymus myrianthus

Vzhledem k tomu, že klima v Paříži je tak mírné, že při zdech nedaleké budovy přírodovědného muzea rostou volně citrusy, je bohužel dost možné, že Euonymus myrianthus by v našich podmínkách pěstovat nešlo, jakkoli by tenhle "hezčí příbuzný" obou brslenů, o kterých jsem psal minule, svou mimořádnou dekorativností stejně jako exotičností k tomu velice lákal. Fotografie pořízené dnes jsou bohužel z mobilu, jejich kvalita tomu tedy také odpovídá.

Žádné komentáře: